Pogled v prihodnost – zaveza vodstva

Spremenjena razmere na trgu, globalni trendi in želja po prenosu vodenja in upravljanja podjetja na mlajšo generacijo, so nas spodbudili, da smo začeli pripravljati novo strategijo Lipra d.o.o. do leta 2024. Strategija bo podala ustrezne usmeritve za naš nadaljnji razvoj kot odgovor na aktualne izzive časa in spremembe, ki se dogajajo v našem poslovnem okolju.

Kljub spremembam v okolju ostajamo zavezani našemu poslanstvu, da izboljšujemo in poenostavljamo  transportne sisteme ter z zavzetimi sodelavci zagotavljamo profesionalne rešitve po meri naročnika.  Prav tako si bomo še naprej prizadevali za trajno ustvarjanje vrednosti za zaposlene, poslovne partnerje in lokalno okolje. Spodbujali bomo timsko delo in odprto interno komunikacijo. Ključnega pomena je, da z zgledom širimo kulturo sodelovanja, spoštovanja in prevzemanja odgovornosti med vsemi sodelavkami in sodelavci v Lipro d.o.o. 

Notranje okolje in trenutne razvojne zmožnosti kažejo na to, da je Lipro d.o.o. v prihodnjem obdobju sposoben rasti, ter s tem utrditi in ohraniti svoj položaj na trgu. Stabilen finančni položaj, zavzeti sodelavci, sodobna oprema, razvojna usmerjenost in inovativnost ter obvladovanje poslovnih procesov, so po mnenju vodstva viri konkurenčne prednosti, na katerih lahko Lipro d.o.o. gradi svojo prihodnost. Strateški načrt strokovno utemeljeno in realno prikazuje prihodnjo razvojno pot Lipra d.o.o. do najboljše izbire izbira za podjetja, ki želijo inovativne, kakovostne in okolju prijazne rešitve v avtomatizaciji proizvodnje tako v EU kot tudi širše.

Vizija in poslanstvo

Vizija

Postali bomo najboljša izbira za podjetja, ki želijo inovativne, kakovostne in okolju prijazne rešitve v avtomatizaciji proizvodnje. To bomo dosegli z digitalizacijo poslovnih procesov, trajnostno usmeritvijo našega delovanja in partnerskim povezovanjem.

Poslanstvo

Izboljšujemo in poenostavljamo transportne sisteme in fleksibilne konstrukcije v avtomatizaciji. Zavzeti sodelavci zagotavljamo profesionalne rešitve po meri naročnika.

Lipro d.o.o.
Dekani 20 A, 6271 Dekani, Slovenija

t: 00386 5 625 13 43
e: info@lipro.si

ID DDV: SI4714948
MŠ: 1318047

Vodstvo podjetja

Albert Pribac
Direktor

Barbara Pribac
Prokurist – vodja operative

Prodaja

Gregor Pribac
Vodja prodaje

m: 00386 41 294 041

Zoran Belac
Prodaja

m: 00386 31 771 980

Jan Strle
Prodaja

m: 00386 51 634 807

Bojan Puklavec
Prodaja

m: 00386 41 310 944

Armin Mašić
Prodaja

m: 00386 31 782 085

Rok Jelovčan
Prodaja

m: 00386 51 335 401

Nabava

Gašper Pribac
Vodja nabave

m: 00386 41 209 102

Dejan Krmac
Nabava

m: 00386 41 599 418

Filip Kovačič
Vodja razvoja

m: 00386 31 771 898

Skladišče

Patrik Sukič
Vodja skladišča

Proizvodnja

Marko Škropeta
Vodja proizvodnje

Si ugotovil, da smo pravi partner zate?

Uspeh našega podjetja je odvisno tudi od uspešnosti kakovosti naših dobaviteljev.

Zato stalno stremimo k zagotavljanju kakovosti izdelkov od surovine do končnega kupca.

Pomembni mejniki v zgodovini

Začetki Lipra segajo v leto 1998, ko sta Albert in Barbara Pribac pričela s poslovanjem v družinski delavnici v Kopru. Zaradi širitve poslovanja svojo dejavnost v kratkem preselijo v nekoliko večje najete prostore v Kopru.

1998

Vpis v bazo iskalcev zaposlitve

Če trenutno ni razpisanih prostih delovnih mest ali meniš, da razpisana ne ustrezajo tvojemu profilu, se nam lahko kljub temu predstaviš v odprti prijavi. Vpisali te bomo v našo bazo in te kontaktirali, ko bomo potrebovali nove sodelavce.