Pot za prijavo kršitev

Prijavo lahko poda le posameznik – fizična oseba, in sicer tako, da:

  • jo pošlje po navadni pošti oziroma dostavi v nabiralnik na naslov sedeža družbe (LIPRO d.o.o., Dekani 20A, 6271 Dekani, s pripisom »DEJAN FLEGO«)
  • jo pošlje na elektronski naslov dejan.flego@lipro.si
  • ustno preko telefona št. 05 625 13 36 (pogovor se lahko snema)
  • osebno pri zaupniku, po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti iz prejšnjih dveh alinej.