Jelen jogi közlemény alkalmazásában a weboldal olyan kifejezés, amely magában foglalja a www.lipro.pro webcímen található összes weboldalt (a továbbiakban: weboldal). A weboldalon bármilyen módon szereplő valamennyi szerzői mű szerzői jogtulajdonosa a Lipro d.o.o. vállalat. (a továbbiakban: Lipro). A felhasználó a weboldalon található tartalmakat kizárólag személyes, azaz nem kereskedelmi célra használhatja fel. Tilos a weboldal tartalmának bármilyen más formában történő felhasználása (pl. másolás, sokszorosítás, terjesztés stb.) kereskedelmi célokra.

Az információk és anyagok felhasználására vonatkozó korlátozások

A jelen weboldalon közzétett információkat és anyagokat a felhasználó letöltheti a szerverről személyes, otthoni használatra, és nem módosíthatja a szerzői jogi megjegyzéseket, az egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó megjegyzéseket vagy más jogi megjegyzéseket. Az információk és anyagok nem kereskedelmi célú megtekintése és olvasása céljából történő letöltése és kinyomtatása engedélyezett. A www.lipro.pro honlapon található információk és anyagok bármilyen egyéb másolása, terjesztése, újraközlése, módosítása, közzététele, továbbítása vagy más módon történő terjesztése előzetes írásbeli engedély nélkül tilos. Szintén tilos a www.lipro.pro honlap bármely elemét más célra használni, mint kizárólag személyes, nem kereskedelmi, otthoni használatra. A Lipro nem vállal felelősséget a www.lipro.prohonlaphoz bármilyen módon kapcsolódó weboldalak kialakításáért vagy tartalmáért. Az összekapcsolt weboldalak látogatása és használata esetén a Lipro felelőssége minden esetben kizárt.

A felelősség korlátozása

A Lipro mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon található információk helyesek és naprakészek legyenek, de sem a Lipro, sem bármely más jogi vagy természetes személy, aki részt vett a weboldal létrehozásában, vagy aki jelenleg is részt vesz a weboldal frissítésében, nem tehető felelőssé a felhasználónak a weboldal használatából vagy annak ellehetetlenítéséből eredő szokásos károkért, elmaradt haszonért vagy nem vagyoni károkért. A Lipro igyekszik biztosítani a weboldal zavartalan működését, de nem vállal felelősséget a szokásos károkért, elmaradt haszonért vagy nem vagyoni károkért, amelyeket a felhasználó a weboldal meghibásodása miatt szenvedhet el. A Lipro bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Weboldalt.

Személyes adatok védelme

Tisztában vagyunk a személyes adatok védelmének fontosságával, különösen azért, mert ezeket arra használjuk, hogy megfelelőbb szolgáltatásokat és tájékoztatást nyújtsunk látogatóinknak. Az Európai Unió által elfogadott GDPR rendelet magas szintű előírásokat határoz meg, amelyek meghatározzák, hogy az Ön adatait hogyan gyűjtik, tárolják, lehetővé teszik az adatokhoz való hozzáférést, illetve azok törlésének kérését, és még sok minden mást. A jogszabályoknak megfelelően és e terület fontosságának tudatában magyarázatokat készítettünk az Ön adatainak biztonságáról és az Önt mint adattulajdonost megillető jogokról. Mielőtt beleegyezését adja személyes adatai gyűjtéséhez vagy feldolgozásához, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a magyarázatot.

Mi minősül személyes adatnak

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy adott természetes személyre, azaz egy egyénre vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen formában jelenik meg.  Ezek olyan adatok, amelyek alapján Önt azonosítani lehet: családi név, utónév, e-mail cím, stb… A www.lipro.pro weboldalon található személyes adatok kezelője a Lipro.

Hol és mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait

Az Ön által digitálisan megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltató vagy az általunk használt eszközökkel rendelkező vállalatok e célra bérelt szerverein tároltak. Például egy e-mail kommunikációs eszköz szolgáltatója adatokat tárol a címzettekről. Az összegyűjtött személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem jelzi, hogy nem járul hozzá személyes adatainak tárolásához és feldolgozásához, vagy csak addig, amíg az a feldolgozás céljának eléréséhez vagy a jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges.

Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása

Személyes adatait kizárólag a törvényben meghatározott célokból vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján gyűjtjük, kezeljük és dolgozzuk fel. A hozzájárulás alapján gyűjtött adatokat elsősorban az Önnel való kommunikációra és szolgáltatásaink fejlesztésére használjuk. Vállaljuk, hogy az Ön személyes adatait előzetes értesítés és az Ön kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem kölcsönözzük vagy értékesítjük harmadik félnek.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Ön visszavonhatja a jogát bármely vagy valamennyi olyan célból, amelyhez hozzájárult személyes adatainak feldolgozásához. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonására vonatkozó írásbeli nyilatkozatot küldje el a következő címre: Lipro, vagy az info@lipro.sie-mail címre. A személyes adatok gyűjtéséhez vagy feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén minden olyan gyűjtött személyes adat, amelyre a törlési kérelem vonatkozik, törlésre kerül vagy mentesül az automatikus feldolgozás alól. A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása nem érinti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a visszavonásig, valamint az ilyen személyes adatoknak a törvényben meghatározott célokra történő felhasználását.

Az Ön jogai a személyes adatok védelme terén

A törléshez/elfeledtetéshez való joga
Önnek bármikor joga van kérni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését vagy módosítását. Bármikor kérheti az adatkezelő által Önről gyűjtött adatokhoz való hozzáférést, illetve személyes adatainak azonnali törlését. Személyes adatainak helyesbítése, módosítása vagy törlése esetén haladéktalanul tájékoztatnunk kell Önt a helyesbítésről, módosításról vagy törlésről.

A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga
Önnek bármikor joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését azok pontatlansága, jogellenessége, az adatkezelés céljának megszűnése vagy kifogás benyújtása esetén.

Az adatok hordozhatóságához való jog: Önnek bármikor joga van kérni, hogy az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott személyes adatokat továbbítsuk Önnek. Önnek bármikor joga van kérni, hogy az Önnel kapcsolatban feldolgozott személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

A tiltakozás joga
Személyes adatainak tájékoztatás vagy reklámozás céljából történő felhasználásához az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulása alapján információkat vagy kereskedelmi promóciós tartalmakat kap, bármikor írásban kérheti adatai ilyen célú felhasználásának megszüntetését.

Az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga
Ön bármikor jogosult arra, hogy visszaigazolást kapjon arról, hogy az Önre vonatkozóan személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és hozzáférjen az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, valamint a következő információkhoz: az adatfeldolgozás célja, az adatfeldolgozással kapcsolatos személyes adatok típusa, az Ön személyes adatainak felhasználói, a személyes adatok megőrzésének tervezett időtartama, a személyes adatok forrása.

 

A személyes adatok védelmének kockázata

A személyes adatok védelmét fenyegető veszély esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül értesítjük az illetékes hatóságot, miután tudomást szereztünk az Ön személyes adatainak védelmét fenyegető veszélyről.

Fontos információk az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Vállaljuk, hogy az összegyűjtött adatokat kizárólag a személyes adatok kezelésének vagy feldolgozásának felsorolt céljai keretében, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvény és más vonatkozó ágazati jogszabályok, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) szerint kezeljük.

Milyen sütiket használ a weboldal?

  1. Szigorúan szükséges sütik

A szigorúan szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy el tudjuk menteni az Ön süti-beállításait.

Megnevezés

Szolgáltató

Használat

Időtartam

hideCovidNotice

www.lipro.pro

A covid banner megjelenítési beállítás mentése.

A munkamenet lejárt

wp-wpml_current_language

www.lipro.pro

A kiválasztott nyelv mentése

24 óra

moove_gdpr_popup

www.lipro.pro

1 év

 

 

  1. Google

A Google a sütiket a népszerű felhasználói beállítások tárolásához, a nyelvi verziók, a megjelenített találatok és értékek számának összegyűjtéséhez, az információk megjelenítéséhez a Google Térképen, valamint ennek az internetes óriásnak számos egyéb szolgáltatásához használja.

Bővebben

 

  1. Google Analytics

A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. Információt nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói viselkedéséről, és ezáltal jobb felhasználói élményt nyújtunk, releváns tartalmat jelenítünk meg, stb. Ezen információk elolvasása során nem tudjuk személyesen azonosítani Önt. Ezeknek a sütiknek az élettartama legfeljebb 2 év.

Példa használt sütikre:

Megnevezés

Szolgáltató

Használat

Időtartam

_gat_UA-2764728-49

Google Analytics

A süti a küldött kérések számának korlátozására szolgál. Ha a Google Analytics a Google Tag Manager segítségével kerül hozzáadásra, akkor ez a süti a „_dc_gtm_" nevet viseli.

1 perc

_ga

Google Analytics

A felhasználók azonosítása.

2 év

_gid

Google Analytics

A felhasználók azonosítása.

24 óra

_gac_

Google Analytics

Felhasználónkénti kampányadatokat tartalmaz.

90 nap

Bővebben

 

  1. YouTube

A YouTube szolgáltatását videók lejátszására használjuk, a cookie-kat pedig a megtekintési adatok rögzítésére, a kedvenc felhasználói beállítások tárolására, a releváns videók megtekintésére stb. Ezeknek a sütiknek az élettartama legfeljebb 10 év.

Megnevezés

Szolgáltató

Használat

Időtartam

PREF

Youtube

Süti a beállítások tárolására.

10 év

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube

Ez a süti lehetővé teszi a Youtube számára az Ön internetkapcsolatának mérését.

8 hónap

YSC

Youtube

A sütit a Youtube „beágyazott videó” módban telepíti.

A munkamenet lejárt

 

 

Hogyan kezelheti vagy törölheti a sütiket?

Nem használunk sütiket személyes azonosító adatainak gyűjtésére, de a sütik használatának beállításait a számítógép vagy mobil eszköz böngészőjében is módosíthatja. A legtöbb modern böngésző lehetővé teszi az összes sütik elfogadását vagy elutasítását, csak bizonyos típusú sütik elfogadását vagy elutasítását, vagy figyelmeztetést állíthat be arról, hogy a webhely sütiket akar tárolni az eszközén. Törölheti azokat a sütiket is, amelyeket a böngésző már tárolt az eszközén. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldal minden funkciója nem működik egyformán hatékonyan, minden egyes látogatáskor figyelmeztetés jelenik meg a sütik használatáról, és hosszú távon ez negatívan befolyásolja a felhasználói élményt. A süti-beállítások módosításának folyamata böngészőnként eltérő. Erről a „Súgó" funkció segítségével tájékozódhat, látogasson el a www.aboutcookies.orgoldalra, amely ismerteti a folyamatot minden modern böngészőre, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben. A Google Analytics sütik a Google Analytics linkeken rendelkezésre álló utasítások segítségével is letilthatók. További információ a sütikről az Információs biztos útmutatásaiban is elérhető.

 

Általános

A Weboldal használatából eredő bármely jogvitára a szlovén jog az irányadó. Az esetleges jogviták eldöntésére a koperi bíróság rendelkezik joghatósággal. A weboldal használatával a felhasználó megerősíti, hogy az itt leírt feltételeket elfogadta és azokkal egyetért.