Transportni sustavi

Moduli za centriranje i okretanje

Kada postoji potreba za preciznim centriranjem ili promjenom orijentacije palete tijekom radne operacije, koristimo modul za centriranje ili okretanje.

*Za više informacija i posebne izvedbe obratite se našoj tehničkoj službi.

blog-icon

16. 01. 2024

Different shapes of conveyors and their efficiency

Čitaj više
A Širina palete min. 160 – max 800 mm
B Dužina palete min. 160 – max 800 mm
H Hod standard 30 mm
Hod min. 30 mm − max. 400 mm
Opterećenje B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N

 

Table Image

Konfigurator modela

A Širina palete min. 160 – max 800 mm
B Dužina palete min. 160 – max 800 mm
H Hod standard 50 mm
Hod min. 50 mm − max. 400 mm
Opterećenje B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N

 

Table Image
A Širina palete min. 160 – max 800 mm
B Dužina palete min. 160 – max 800 mm
H Hod standard 50 mm
Hod min. 50 mm − max. 400 mm
Opterećenje B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N

 

Table Image

Primjer narudžbe

17CM – 160 – 160 – 30

A Širina palete min. 160 – max 800 mm
B Dužina palete min. 160 – max 800 mm
H Hod standard 30 mm
Hod min. 30 mm − max. 400 mm
Opterećenje B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N

 

Primjer narudžbe

17OM – 160 – 160 – 50

A Širina palete min. 160 – max 800 mm
B Dužina palete min. 160 – max 800 mm
H Hod standard 50 mm
Hod min. 50 mm − max. 400 mm
Opterećenje B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N

 

Primjer narudžbe

17COM – 160 – 160 – 50

A Širina palete min. 160 – max 800 mm
B Dužina palete min. 160 – max 800 mm
H Hod standard 50 mm
Hod min. 50 mm − max. 400 mm
Opterećenje B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N

 

"*" indicates required fields

*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zbirka kataloga naših proizvoda

Dajte nam neke osobne podatke kako bismo vam mogli dati pristup zbirci naših kataloga proizvoda u PDF formatu